Dienstverlening

VERSCHILLENDE FASES

Het nastreven van bescherming van technologie begint tijdens research en development. Met behulp van de juiste contracten en interne bedrijfsprocessen kan dan al een basis worden gelegd. Ook het in kaart brengen van rechten van anderen kan in deze fase al van belang zijn, met name voorafgaand aan marktintroductie van een product of dienst.

Het vastleggen van technologie in een octrooiaanvraag of als bedrijfsgeheim is doorgaans een belangrijke stap. Dat geldt ook voor het voeren van octrooiverleningsprocedures en het aanvallen van rechten van anderen bij octrooiverlenende instanties. Daarmee kunnen latere barrières voor het toepassen van technologie worden opgeworpen of juist worden verkleind.

Het inzetten van de bescherming kan leiden tot bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure of een licentieovereenkomst. Omgekeerd kunt u ook te maken krijgen met de bescherming van anderen, bijvoorbeeld bij een beschuldiging van inbreuk op een octrooi of in een geschil over de aanspraak op octrooi. Mogelijk komt in deze fase pas het goed hebben doorlopen van eerdere fases naar voren.

Synergie

De verschillende bovengenoemde fases kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het kantoor staat cliënten in elke fase bij en gelooft dat een brede aanpak de dienstverlening ten goede komt. Het geeft de mogelijkheid om onbevooroordeeld met u mee te denken over de optimale strategie. Ook bevordert de combinatie van de verschillende activiteiten binnen één kantoor een goede afstemming daartussen en een efficiënte manier van werken.

diensten

 

Het kantoor biedt ondersteuning bij juridische kwesties waarin technologie centraal staat, zoals geschillen op het gebied van het octrooirecht of met betrekking tot bedrijfsgeheimen. Als advocaat kunnen we u adviseren over de te nemen stappen en u zonodig vertegenwoordigen bij de gerechtelijke instanties in Nederland. Het kantoor denkt ook graag mee met buitenlandse procedures met een mogelijk toekomstige Nederlandse pendant.

 

De dienstverlening als octrooigemachtigde is gericht op het opstellen van octrooiaanvragen, octrooiverleningsprocedures en (oppositie)procedures na octrooiverlening. Het kantoor kan u rechtstreeks vertegenwoordigen bij het Nederlands octrooibureau, het Europees octrooibureau en het International Bureau van het WIPO. Bij andere octrooiverlenende instanties werkt het kantoor via buitenlandse octrooigemachtigden.

Het kantoor adviseert ook over andere manieren om ontwikkelde technologie te beschermen. We passen onze ervaring en expertise graag toe bij het adviseren over het beleid en de processen binnen bedrijven voor het omgaan met uitvindingen en bedrijfsgeheimen. Het kantoor kan bijvoorbeeld nagaan hoe een bedrijf het doet op de belangrijke punten. Het kantoor adviseert ook over overeenkomsten zoals licentieovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten. 

Verder kan het kantoor presentaties over bovenstaande onderwerpen verzorgen en biedt het de mogelijkheid tot opleiding en begeleiding van uw medewerkers. Het kantoor werkt graag als onderdeel van een juridisch of technisch team, of kan op verzoek van een cliënt dienstverleners binnen of buiten het eigen netwerk inschakelen. Ook kan het kantoor desgewenst een second opinion geven over een lopende zaak.