Publicaties

Groei van octrooiportfolio's in tijden van economische krimp
Inleiding

De jaren 2013 tot en met 2019 hebben in veel westerse landen een periode van overwegend economische groei laten zien. Het moet raar lopen wil 2020 niet met deze trend breken. De cijfers vanaf maart 2020 laten een weinig rooskleurig macro-economisch beeld zien. Maar de situatie is niet overal gelijk. Bepaalde bedrijfsmatige activiteiten worden hard getroffen, terwijl sommige andere juist een impuls krijgen.

Kosten en kansen voor octrooiportefeuilles

Bedrijven vragen zich af hoe met de nieuwe omstandigheden om te gaan. Die vraag kan ook worden gesteld met betrekking tot octrooiportefeuilles. Aan het uitbreiden of zelfs maar in stand houden daarvan zijn uitgaven verbonden. Dat kan aanleiding geven octrooiportefeuilles kritisch tegen het licht te houden en eventueel van sommige rechten afscheid te nemen. Dat zijn vaak moeilijke keuzes, waarbij al gauw de vraag naar de waarde van de octrooirechten aan de orde komt.

Lees hier verder.

Geplaatst op 19 juni 2020.

wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op 29 mei 2018 publiceerde SC een column over het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen. Daarin wordt de voorgestelde proceskostenregeling in procedures over bedrijfsgeheimen kort besproken (het nieuwe artikel 1019ie Rv). De regeling biedt rechters een mogelijkheid tot het toekennen van een relatief hoge proceskostenvergoeding.

In antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer heeft de regering inmiddels een nadere toelichting gegeven op het toepassingsbereik van de nieuwe regeling (Kamerstukken I 2017/18, 34 821 A-D en 2018/19, 34 821 E-H). Het wetsvoorstel is vervolgens aangenomen, en in werking getreden op 23 oktober 2018.

 

Geplaatst op 18 februari 2019.