VOORWAArdEN

 

Opdrachten

Opdrachten worden uitsluitend aangenomen door de eenmanszaak Van Dam litigation & patents, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 70965218. Op alle opdrachten die worden aangenomen zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer de aansprakelijkheid wordt beperkt. 

 

Het kantoor heeft een interne procedure voor een eventuele kantoorklacht. Over de  formele waarneming  en de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt op verzoek nadere informatie gegeven. Het kantoor heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

 

 

Gebruik van deze website

Naast deze pagina met juridische informatie, is de informatie op deze website slechts bedoeld om in het kort een algemene achtergrond van het kantoor te schetsen. De informatie op deze website is niet bedoeld als advies. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die is verkregen via een link op deze website naar een andere website.

 

Intellectuele eigendomsrechten op deze website, zoals bijvoorbeeld auteursrechten, berusten bij het kantoor. Zonder toestemming van het kantoor mag geen beschermde informatie worden geopenbaard of verveelvoudigd, waaronder is begrepen het op een andere website plaatsen van een link naar deze website.